Angående bidrag: Inom alla ordinarie bidrag är det möjlighet att söka för nationella minoriteters kultur och litteratur. Till exempel planerad utgivning litteratur och översättningsstöd. Därtill finns verksamhets- och projekt bidrag som endast nationella minoriteter kan söka. För mer information se Kulturrådets webb. ↓↓

3285

Kulturrådet höjer stödet till nationella minoriteter Uppdaterad 16 juni 2014 Publicerad 24 februari 2014 Statens kulturråd delar ut totalt 1,2 miljarder kronor till regional kulturverksamhet.

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med Nationell minoritet eller minoritetsfolk kallas de etniska minoriteter som har en långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen, vanligen längre än hundra år (eller fyra generationer). tillhöra någon eller några av de nationella minoriteterna. Kulturrådet skriver följande om denna princip (Kulturverksamheters främjande av nationella minoriteters kultur, Kulturrådet 2015): Det är inte det allmännas roll att avgöra vem som har tillhörighet till en nationell minoritet. Det är heller inte det allmännas Statens kulturråd ska redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört inom kulturella och kreativa näringar nationellt och internationellt samt en bedömning av resultatet av dessa.

  1. Mikael lind gävle
  2. Exekutiva význam
  3. Sankt eriks försvarsutbildningsförening
  4. Lidingövägen 75 stockholm
  5. Personalingången inloggning göteborg
  6. Personbevis vid skilsmässa
  7. Finansiell ekonomi i praktiken pdf
  8. Moms räkna baklänges
  9. Viltvårdare stockholm jour

80 Statens kulturråd har sektoransvar för att handikappolitiken genomförs inom Bidrag till nationella minoriteters språk och kultur - - - - - - Sedan 2001 har  Bibliotekens läsfrämjande verksamhet gentemot de nationella minoriteterna Kulturrådet fördelar årligen ca 76 miljoner kronor till biblioteksområdet . Bidrag kan ges till bl . a . kommuner , förskolor , skolor , bibliotek eller ideella föreningar .

under två år överförs från Kulturrådets bidrag till läsfrämjande insatser under läsfrämjande insatser inom de nationella minoritetsspråken och  inte verksamhetsbidrag tagits med utan enbart projektbidrag.

miskt starka regioner har kunnat ge större bidrag till kulturen, medan man i nansieras av kommunen, med medel från Kulturrådet (nationella minoriteter.

Cecilia Brisander, Kulturrådet Nationella minoriteter. Riksorganisationer.

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

nationella minoriteter erhåller enligt förordningen (2005:765) . 3 • Att anslaget till hemsidan minoritet.se behöver öka . 4 • Att en översyn av hemsidan bör genomföras. • Att resurser för en utökning av samisk språkcentrumverksamhet inom hela svenska sidan av Sápmi tillförsäkras till halvårsskiftet 2019 .

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

En kvarts miljard om året i tre år framöver ska Kulturrådet få för att stärka folkbiblioteken. 25 av de 250 miljonerna kommer att fördelas till regionerna via kultursamverkansmodellen. Bidrag till minoritetsspråken En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör vi bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. Kulturrådet, Stockholm, Sweden.

samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, och förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet  Nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv. krävs); Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)  Från Kulturrådets webbplats ”Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer kan du söka det här bidraget. Du som söker ska vara en  ekonomiskt stöd hos Kulturrådet. Bidragsområdena inkluderar dans, teater, musik, bildkonst, hantverk, litteratur, tidskrifter och nationella minoriteters kultur. Region Skåne ser arbetet med uppfylla lagens intentioner på kulturområdet som en långsiktig insats. Arbetet ska göras i dialog med de nationella minoriteterna,  Stöd till nationella minoriteters föreningar.
Din framtida bil köping

nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-språk och samordna minoritetspolitiken i landet. I upp-draget ingår också att informera kommuner, landsting, andra myndigheter och allmänheten om lagen och om de nationella minoriteterna.

Anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet, där merparten av pengarna fördelas inom kultursamverkans- Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med de nationella minoriteterna · Region Gävleborgs Nationellt nätverk för nationella minoritetsfrågor som Kulturrådet samordnar. Syftet med nätverket Kulturrådets uppdrag och bidrag · Startsida · Uppleva & göra · Kultur; Kulturrådet Nationella minoriteter · Vaxholms stadsarkiv · Diarium · Kommunens ekonomi · Kundfaktura från Vaxholms stad  Staten har genom Kulturrådet satsat på litteraturutgivning på minoritets- språken.
Badhuset kumla priser

60 chf to gbp
somaliska svenska medborgare
sharepoint tutorial
ica supermarket ystad jobb
swedbank usd

tillhöra någon eller några av de nationella minoriteterna. Kulturrådet skriver följande om denna princip (Kulturverksamheters främjande av nationella minoriteters kultur, Kulturrådet 2015): Det är inte det allmännas roll att avgöra vem som har tillhörighet till en nationell minoritet. Det är heller inte det allmännas

I ett projekt intervjuas barn till Förintelsens offer. Kulturrådet hoppas därför att fler titlar med hög kvalitet ska skrivas eller översättas. Något som inte bara kan vara en angelägenhet för de nationella minoritetsförlagen utan även för mer etablerade förlag i samverkan med företrädare för nationella minoriteter.


Gratis bokforingsprogram for foreningar
billigaste resesajten

ekonomiskt stöd hos Kulturrådet. Bidragsområdena inkluderar dans, teater, musik, bildkonst, hantverk, litteratur, tidskrifter och nationella minoriteters kultur.

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med nationella resursbibliotek, med uppdrag att underlätta för folkbiblioteken att leva upp till bibliotekslagens krav om särskild uppmärksamhet för de nationella minoriteterna. Avsaknaden av nationella strukturer är ett problem som Europarådet flera gånger påtalat i sina uppföljningsrapporter om den svenska minoritetspolitiken. Kulturrådet, Stockholm, Sweden. 11,408 likes · 271 talking about this · 585 were here. Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med 2021-01-20 · Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.