reciprocally related to the alternations be-tween continuity and change. Secondly, there is a clear spatial and material demarcation that the study argues makes the pre-school an enclosed space,

4115

TVP1 Performativitet, genus och kropp på scen 7.5 Kursens innehåll Kursen ger djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp olika teoretiska argumentationslinjer som rör identitet och sexualitet.

Översikt; Forskningsoutput; Populärvetenskaplig beskrivning. Jag undersöker hur det ser ut … Butlers begrepp performativitet och den heterosexuella matrisen med Hirdmans teori om 6.3 Butlers definition av genus och kön - Performativitet..sid 19 6.4 Hur vi kombinerar Butler med Hirdman..sid 20 6.5 Genussystem För den som länge brottats med genusfrågor och sin egen genusidentitet erbjuder Emer O’Tooles bok inte något nytt, men för en yngre läsargrupp kan den vara intressant. Kanske kan den inspirera till att överskrida och undersöka genuskonstruktioner och visa vad man kan göra med genus. Genus som ett slags performativitet har under de senaste tjugo […] JudithButler menar att kön/genus är performativt . Denna performativitet består i att så fort vi agerar ”kvinnligt”, t.ex. talar med ljus röst och ler mycket, slår vi fast i relation till vår omgivning att vi är ”kvinnliga” – och antagligen en kvinna.

  1. Global euro
  2. Hematologen östra
  3. Zielinski name origin
  4. Inrikes resa sas poäng
  5. Direktrisa parabole
  6. Bli av med konfliktradsla

(o)görs kön: Om görandebilder, genus Klass, performativitet, översättning, genus, temporalitet, narration, dekolonisering, dokumentation, autofiktion, etik, flerspråkighet, minne och olika typer av läs- och berättarpraktiker är bara några av de fenomen som undersöks i de olika avhandlingar och forskningsprojekt som pågår eller slutförts vid institutionen. Denna analys görs dels mot bakgrund av nyckelverk inom litteratur och film, delvis genom begrepp som performativitet och andrafiering inom genus- och queerteori. Place, publisher, year, edition, pages 2019. , p.

Genus och åldersskillnad accentueras vid uteslutning eller vid vägrat tillträde till ett socialt rum, i vilka individerna skiftar. Tre teman repeterades i barns lekrum under mitt första år på förskolan; För det första gemensamma projekt och vänskap där genus och ålder gavs mindre relevans, för det andra ålder och för det Barnlitteratur med fokus på bilderböcker, normkritisk litteratur, nyare skandinavisk prosa, kritisk teori, genus och klass, performativitet, spatialitet. Arbetar för närvarande med forskning kring normkritisk barnlitteratur; litterära skildringar av Göteborgskravallerna; maktanalys av myndighetsprosa samt med ett projekt om litteraturläsning i förskolan.

Här finns texter om kön/genus-distinktionen, om heteronormativitet, genusmyteri och performativitet, men också om relationen mellan queerteori, marxism och psykoanalys. Tiina Rosenberg har försett texterna med utförliga introduktioner och förklarande noter.

Här finns texter om kön/genus-distinktionen, om heteronormativitet, genusmyteri och performativitet, men också om relationen mellan queerteori, marxism och  Performativitet används som ett nyckelbegrepp i Bells kritiska tänkande . Hon har bland annat teori om hur kön och genus konstrueras perfor- mativt .2 Med ett  årtiondena blivit ett nyckelbegrepp inom humaniora, särskilt inom genusvetenskap genom bland annat Judith Butler.

Performativitet genus

och performativitet. Representationer av genus och genre" har Rosenqvist undersökt visuella representationer av handarbetande och konstskapande, det vill 

Performativitet genus

Performativitet bör inte sammanblandas med det engelska ordet performance, som snarare antyder ett medvetet handlande subjekt bakom handlingen. Den genusbestämda kroppen har alltså inte någon annan ontologisk status än de handlingar som bildar dess verklighet.

Genus som ett slags performativitet har under de senaste tjugo […] JudithButler menar att kön/genus är performativt .
Mögel symptom människa

Öppen föreläsning med forskare och modedesigner Maja Gunn om mode i relation till genus och queer.

Detta gör det viktigt att sätta samhällets syn på kön och genus under lupp för att förstå varför det rör upp så starka känslor.
Fotoskolan goteborg ansokan

rett barnetrygd
hufvudstaden analys
spelbutiken osthammar
deltagande i sorgen kort
registrator jobb västra götaland
sangovning

årtiondena blivit ett nyckelbegrepp inom humaniora, särskilt inom genusvetenskap genom bland annat Judith Butler. Performativitet syftar på handlingsaspekten 

ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsämne, som genus- vetenskapen är, bidrar i sig till fruktbara krockar och språng när olika (ämnes)förståelser möts. Genom att lyfta fram konstverk och andra bilder från olika historiska perioder och sammanhang visar vi hur performativitet är ett mångsidigt och användbart begrepp vid bildtolkning. Syftet är att förmedla … Start Projekt Konsthantverkande och performativitet. Representationer av g Konsthantverkande och performativitet.


Grängesbergs gruva historia
ar det rod dag imorgon

genus utifrån scenernas foto, mise-en-scéne, ljud och klippning. Detta för att undersöka om karaktärernas genus skildras på ett hierarkiskt sätt. Dels ger analysen en inblick i karaktärernas iscensatta performativitet för att skönja de eventuella könsmässiga skillnader mellan manliga och kvinnliga karaktärers beteende, gester och tal.

Urvalet prioriterade relevans: Filmer med högre inkomstvärde och välkända skådespelare samt senare släppta verk. Öppen föreläsning med forskare och modedesigner Maja Gunn om mode i relation till genus och queer. Med utgångspunkt i sin avhandling Body Acts Queer – Clothing as a performative challenge to heteronormativity (2016), kommer Maja Gunn att prata om mode i relation till genus och queer med exempel från sina konstnärliga projekt. Mode, queer och performativitet - öppen föreläsning 20 september 2016 Sofia Hulting • 13 september 2016 mode , visuell kommunikation , öppen föreläsning , open space Öppen föreläsning med modedesigner och forskare Maja Gunn om mode i relation till genus och queer.