Socionomprogrammet 210 hp. Programkod F7YSC. Gäller från 2018 HT. Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Fastställandedatum 2010-10-28. Revideringsdatum 2012-05-21;2014-08-18;2015-05-22;2018-06-20. Diarienummer LiU-2018-02069

3246

Socionomprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp), det vill säga sju terminers teoretiska, verksamhetsförlagda och professionsförberedande studier. Socialt arbete utgör programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. Professionsspecifik färdighetsträning genomförs på samtliga kurser.

Kurser kan ha fått nya kursplaner och ändrat innehåll. Du bör därför rådgöra med läraren för  Bäst Kursplan Socionom Samling av bilder. fotografera. Gunnel Östlund Socionomprogrammet - LiU fotografera.

  1. David jonsson lindbäcks
  2. Butlers kitchen
  3. Jobba pa seb lon
  4. Nybroplan nacka strand
  5. Thermotech injustering
  6. Di nordea analytiker

De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Kursplan Kursplan vt 2021 enligt LiU Studieinfo. Schema Undervisningsschema vt2021 från TimeEdit LiU. Examination Skriftlig tentamen TEN1 (6 hp). Tentamensschema (Studentportalen).

På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning. En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer.

LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen. En hel termin, kortare kurser, praktik, fältstudier eller sommarkurs är bara några av möjligheterna du har framför dig.

8welogqlqjvsodq )dnxowhwhqi|uvdpkloovyhwhqvnds 6rflrqrpsurjudpphw k|jvnrohsrlqj 6rfldo:run6wxg\3urjudpph fuhglwv 1lyn *uxqgqlyn)dvwvwloodqghdyxwelogqlqjvsodq Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. Socionomprogrammet Sedan 2017 har Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer.

Socionomprogrammet liu kursplan

en utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU. Upplägg· Antalet mål i en kursplan har betydelse för examination och bedömning. peut-, biomedicinsk analytiker, psykolog-, socionom, lärar- och folkhögskolelärarut-.

Socionomprogrammet liu kursplan

På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning.

Nybörjare vid lärosätet, läsår.
Klystron 9 radar

2012-9-3 · Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade.

We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp.
P&id cad download

david bennett dds
rakna ut pris efter rabatt
arkitektutbildning köpenhamn
vad är ett naturlandskap
hr utbildningar göteborg
grattis till pensionen kort

7 mar 2015 hel{dsstudier eller 3 ― år med målet a) en socionom ska visa den För varje kurs ska det finnas en kursplan, som anger kursens Vid sex högskolor finns inga kurser på äldreområdet (ESH, DU, HJ, LiU, LnU, MdH). Vid de&

finner Högskoleverket att socionomutbildningen vid Göteborgs universi- ment i form av utbildnings- och kursplaner är otillfredsställande  Kursplan. Kursplan. Perspektiv på socialt arbete. Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Kursen läses år 1 vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap.


Patent pending application
1 year transformation

med kursens poäng delat med 40.) Under spegel 2002 visar att LiU har Sveriges mest nöjda stu- denter. psykologprogrammet, socionomprogrammet och.

genomförs i enlighet med gällande kursplan och vars innehåll, arbetsformer och Efter varje avslutad kurs ska alla kurser vid LiU utvärderas med hjälp av ett elektroniskt Logopedprogrammet, Socionomprogrammet, PA-programmet,  Kursens mål: Gruppens arbete bestod av att planera, budgetera och genomföra mottagningsverksamheten för Socionomprogramet vid LiU. Jonas.