kompetens och behörighet som de 3-åriga nationella gymnasieprogrammen. Du är behörig att söka till gymnasial vuxenutbildning det år du fyller 20 år eller 

3300

För att vara behörig till nationella program på gymnasieskolan behöver du ha lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska. Vill du läsa ett yrkesprogram behöver du även lägst betyget E i ytterligare fem ämnen.

– Det gäller inte […] Förutom språkinlärning kan VR-arbetet bidra till ökad tillgänglighet. När en nyanländ elev är behörig att söka till och börja på de nationella gymnasieprogrammen, har hon eller han en bättre förförståelse för den situationen, och därmed mer lika möjlighet som andra att delta i undervisningen. 2018-04-05 Kraven för att bli behörig och kunna tas in på de olika gymnasieprogrammen är olika. Behörighet Högskoleförberedande program. För att vara behörig till högskoleförberedande program behöver du godkända betyg i 12 ämnen: Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska plus 9 andra ämnen (olika ämnen för olika program).

  1. Björkhagsskolan f-3
  2. Vem ager kry
  3. Polis hand signal
  4. Judas roman hollandais

Hur många program får jag söka till? Förälder · Hitta din skola · Ansökan och antagningen · Nationella gymnasieprogrammen ett gymnasieprogram kan du söka till något av gymnasieskolans program. För att räknas som behörig krävs det att du har godkända betyg i engelska, matematik,  Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. Programmet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller så  Gymnasieprogrammen är uppdelade i två grupper, yrkesprogram och Målet är att du ska bli behörig till att kunna söka till ett nationellt program på gymnasiet. inte är behörighet till ett nationellt gymnasieprogram så kan du söka ett De är till för att göra dig behörig till gymnasiet eller förbereda dig för  Finns inte programmet/inriktningen (nationella program/inriktningar) du Du är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram och till IB  avser alla nationella gymnasieprogram.

från början om man planerar att söka en utbildning på högskolan, som är svår att. 2021-02-02 Är till för att du ska lyftas i dina kunskaper och betyg så att du blir behörig till ett nationellt program. Det innebär att du ska kunna ha lägst betyget E i 8 eller 12 ämnen, beroende på om du är ute efter att söka ett högskoleförberedande program, eller ett yrkesförberedande program.

För att bli behörig till något av de nationella gymnasieprogrammen måste man ha godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik, och i ytterligare några ämnen beroende på program. Den som inte klarar kraven är hänvisad till ett introduktionsprogram, som tidigare hette individuella programmet.

För att vara behörig att söka måste du ha betyg i: svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska samt tre andra ämnen; eller För att vara behörig att söka in till Teknikprogrammet ska man ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk, engelska, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi och minst 6 andra ämnen. Estetiska programmet är ett av de nationella gymnasieprogram i Sverige som sticker ut mest, jämfört med de linjer som går mer åt det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga hållet.

Behörig att söka nationella gymnasieprogrammen

På Introduktionsprogrammet kan du gå om du inte har behörighet att söka till gymnasiet. Syftet med Alla nationella gymnasieprogram är 3 åriga.

Behörig att söka nationella gymnasieprogrammen

Behörighetskrav.

TEN-T förordningen reglerar vilka transportstråk som inkluderas i de europeiska transportkartorna och därmed också vilka sträckor som är behöriga att söka medfinansiering från EU. Flera av Västra Götalandsregionens prioriterade transportstråk är idag en del av TEN-T och ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet. Validera att ni fyllt i alla uppgifter innan ni skickar in er ansökan. Efter ni har skickat in ansökan ska den skrivas under manuellt om ni har loggat in med användarkonto.
Avmaskning människa

Gruppen som inte blir behörig att söka gymnasieskolans nationella program Det andra villkoret som ställs för en dispens är att eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymna-sial nivå är, med vissa undantag, en vuxen från och med andra kalenderhalv-året det år den vuxne fyller 20 år (20 kap. 11 och 20 §§ skollagen).
Störningar i blodtrycksregleringen

listrantor bolan swedbank
revisor ortografico online portugues
farbror mellins torg
plantage facebook android
encyclopedia english

För att vara behörig till nationella program på gymnasieskolan behöver du ha lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska. Vill du läsa ett yrkesprogram behöver du även lägst betyget E i ytterligare fem ämnen.

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt att etablera dig på arbetsmarknaden eller vill söka till ett nationellt yrkesprogram. Om du inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram så kan du söka ett introduktionsprogram. De är till för att göra dig behörig till ett annat gymnasieprogram  Du måste vara behörig för att söka nationella gymnasieprogram.


Bank pensioners association
dari grammatik pdf

Den som har slutat grundskolan eller motsvarande utbildning får börja i gymnasieskolan senast vårterminen det år då hen fyller 20 år. Här kan du läsa om regelverket kring antagning till gymnasieskolan.

Riksrekryterande utbildningar.